Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Quản trị theo mục tiêu MBO

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
10,777
Điểm tương tác
85
Offline
360_F_278018470_oyN5Epnwd5nvtTEosND5iI9NgqTqANUp.jpg

Quản trị theo mục tiêu

Khái niệm

Quản trị theo mục tiêu/quản lí theo mục tiêu
trong tiếng Anh là Management By Objectives, viết tắt là MBO.

Quản trị theo mục tiêu tức là quản trị thông qua việc xác định mục tiêu cho từng nhân viên và sau đó hướng hoạt động của người lao động vào việc thực hiện và đạt được các mục tiêu đã được thiết lập.

Quản trị theo mục tiêu (MBO) là một hệ thống quản trị liên kết mục tiêu của tổ chức với kết quả công việc của từng cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quản trị.

Mục đích

Mục đích của MBO là gia tăng kết quả hoạt động của tổ chức bằng việc đạt được các mục tiêu của tổ chức thông qua các mục tiêu của nhân viên trong toàn bộ tổ chức.

MBO khuyến khích việc mở rộng sự tham gia của mọi thành viên công ty vào quá trình xác định mục tiêu làm việc, thay vì chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao làm việc này. Mọi thành viên không chỉ hiểu rõ những mục tiêu, định hướng của tổ chức mà còn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của họ trong quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức, có quyền lựa chọn hành động và mục tiêu nên họ có nhiều khả năng để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Bản chất

Bản chất của MBO là thiết lập mục tiêu, lựa chọn chương trình hành động và ra quyết định có tham gia của các nhà quản trị lẫn nhân viên. Một phần quan trọng của MBO là đo lường và so sánh về hiệu suất thực tế của người lao động với các mục tiêu tiêu chuẩn và từ đó có thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc không thực hiện được mục tiêu để có giải pháp chỉnh đốn kịp thời.

Các bước thực hiện MBO

MBO là một quá trình gồm 5 bước:

- Thiết lập và xem xét mục tiêu của tổ chức

- Thiết lập mục tiêu của từng bộ phận và cá nhân

- Kiểm soát quá trình

- Đánh giá hiệu quả

- Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được.

Các "mục tiêu" trong hệ thống MBO được chia làm 3 loại:

- Mục tiêu cho công việc hàng ngày (Routine - Regular): nhằm đảm bảo các công việc hàng ngày duy trì được hoạt động của tổ chức.

- Mục tiêu giải quyết vấn đề (Problem Solving Objectives): đây là những mục tiêu được đề ra để giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh nhằm tránh những trở ngại trong tương lai hoặc tái diễn những hành vi không tốt.

- Mục tiêu đổi mới (Innovative Objectives): thường là mục tiêu dài hạn hay mục tiêu phát triển của tổ chức.

MBO cũng là hệ thống quản trị đầu tiên đặt ra các nguyên tắc khi xây dựng mục tiêu - nguyên tắc SMART (Specific - cụ thể; Measurable - đo lường được; Achievable - có khả năng đạt được; Realistics - thực tế; Timebound - có thời hạn).So sánh ưu và nhược điểm của MBO và MBP
MBO và MBP đều là những công cụ dùng để quản trị công việc. Tuy nhiên MBO tập trung chủ yếu vào mục tiêu và ngược lại, MBP sẽ tập trung vào hiệu quả của toàn bộ quy trình.
Tiêu chí so sánhMBOMBP
Kết quả công việc– Đảm bảo theo hướng các mục tiêu đã được thiết lập – Có tính hiệu quả – Làm đúng việc– Theo dõi và kiểm soát được công việc chi tiết, nhưng không chắc có thể đảm bảo được mục tiêu – Có tính hiệu năng – Làm việc đúng
Người áp dụngThường là các nhà quản lý cấp cao hoặc cấp trungThường là các nhà quản lý cấp trung và cấp thấp
Ưu điểmThuận lợi đối với các công việc khó kiểm soát và đo lườngThuận lợi cho các công việc nhưng khó xác định mục tiêu

3.1 Đánh giá về MBO

3.1.1 Ưu điểm

Một số ưu điểm vượt trội của MBO là:

  • Các bộ phận nhân viên cấp dưới có thể chủ động sáng tạo trong công việc.
  • Hình thành tính chủ động cho nhân viên cũng như trong các hoạt động của doanh nghiệp
  • Có tính linh động cao, doanh nghiệp có thể chuẩn bị trước cho những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn
  • Thực hiện việc quản trị theo hướng công bằng, minh bạch và đánh giá đúng năng lực của từng bộ phận nhân viên.

3.1.2 Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trên, MBO cũng có một số nhược điểm như:

  • Không đảm bảo tính tập trung cho các nhân viên.
  • Khó kiểm soát được quy trình quản trị cụ thể trong doanh nghiệp.
  • Việc quản trị của doanh nghiệp có thể đi lệch hướng.
  • Yêu cầu những người nằm trong bộ máy thực hiện MBO phải có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Khó khăn trong việc kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện mục tiêu hay một số hành vi không được đồng nhất.
Mục tiêu ở cấp công ty (MBO Công ty): Trở thành công ty chiếm thị phần lớn nhất ngành phần mềm quản lý nhân sự.
Muốn chiếm thị phần lớn nhất thì cần làm gì?
(Sản phẩm, con người, kinh doanh…)
Khi mục tiêu này được đưa ra, từng phòng ban sẽ thiết lập các mục tiêu phù hợp theo định hướng của mục tiêu trên.


− MBO Kinh Doanh
· Mở rộng doanh số ra nước ngoài 10%
· Tăng tỷ lệ duy trì khách hàng lên 90%
· Tăng tổng lợi nhuận lên 10%
· Tỷ lệ thắng các dự án đấu thầu đạt trên 80%
· Giảm chu kỳ bán hàng xuống còn dưới 3 tháng/khách hàng
Nhân viên Kinh Doanh:
· Ký được 10 hợp đồng quy mô hợp đồng từ 500 triệu VNĐ trở lên
· Ký được 5 hợp đồng tại nước ngoài
− MBO Sản Xuất Công Nghệ
· Giảm thời gian triển khai dự án xuống còn dưới 6 tháng đối với các dự án triển khai trên 5 phân hệ phần mềm
· Giảm thời gian triển khai dự án xuống còn dưới 3 tháng đối với các dự án triển khai dưới 3 phân hệ phần mềm
· Giảm 10% thời gian để hoàn thành công bố cải tiến dây chuyền sản xuất công nghệ mới
· Đào tạo 10 nhân viên mới thuộc khối sản xuất công nghệ thành nhân viên cứng
Kỹ sư phần mềm:
· Ra mắt 3 tính năng sản phẩm mới
· Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận sản phẩm và dịch vụ khách hàng để phối hợp phát triển
· Tăng tốc độ phát triển hệ thống lên 25% so với quý I
· Duy trì tỷ lệ không quá 5 lỗi phần mềm / tuần
Quản lý sản phẩm:
· Lên ý tưởng cho 3 tính năng sản phẩm mới trong quý II
· Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận lập trình và tiếp thị để hợp tác về các tính năng sản phẩm mới
· Gặp gỡ 3 khách hàng / tuần để nhận phản hồi về sản phẩm
· Hoàn thành khảo sát trên 250 khách hàng mới / quý để đánh giá sự quan tâm của sản phẩm mới
− MBO Chăm sóc khách hàng:
· Giảm thời gian phản hồi khách hàng xuống dưới 30 phút
· Mở thêm 1 trung tâm chăm sóc khách hàng
· Giảm 15% can thiệp cuộc gọi từ cấp quản lý
· Giảm tỷ lệ mắc lỗi xuống dưới 10%
· Hoàn thành 5 kịch bản dịch vụ khách hàng mới trong quý II
· Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận sản phẩm để khắc phục các sự cố về sản phẩm
· Phối hợp với bộ phận sản phẩm để giúp khắc phục các sự cố về sản phẩm
− MBO nhân sự:
· Tuyển dụng 10 lập trình viên .NET có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong quý II
· Tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong quý II
· Duy trì chỉ số hài lòng của nhân viên là 85%
· Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận bán hàng để xác định các yêu cầu tuyển dụng bán hàng
· Tổ chức ít nhất 2 vòng phỏng vấn cho nhân sự cấp quản lý
· Tổ chức 1 buổi đào tạo kỹ năng công việc / tháng
· Tổ chức 1 sự kiện tập thể / quý
− MBO tài chính kế toán:
· Tăng tỷ lệ thu công nợ thành công lên 95%
· Giúp tăng giá trị cổ đông hàng quý lên 2,5%
Nhân viên tài chính kế toán:
· Hoàn thành kế hoạch tài chính và dự báo doanh thu
· Duy trì tuân thủ quy định tài chính kế toán
· Hoàn thiện kế hoạch dòng tiền theo quý
· Hoàn thành kiểm toán tài chính độc lập
− MBO Online Marketing:
· Có 100 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị mới mỗi tháng
· Đạt 40% tổng doanh thu của công ty từ các nỗ lực tiếp thị
· Tăng gấp đôi lưu lượng truy cập website công ty
· Quảng cáo sản phẩm tiếp cận 50,000 người mỗi tháng
  • Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực sẽ đặt ra một đến ba mục tiêu, chẳng hạn như duy trì chỉ số hài lòng của nhân viên là 85%. Họ sẽ thảo luận về cách biến điều này thành hiện thực. Khi bộ phận nhân sự đã lập một kế hoạch, họ sẽ nói chuyện với nhân viên của mình. Thông qua phản hồi, họ sẽ tìm ra những ý tưởng mới để giúp đạt được mục tiêu này. Nhân sự sẽ đảm bảo nhân viên làm tốt vai trò của họ. Sau đó HR sẽ giám sát hiệu suất của nhân viên để đảm bảo mục tiêu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Nguồn: Internet
 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom