Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Phương pháp phân tích chuỗi giá trị hàng nông sản

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
10,777
Điểm tương tác
85
Offline
Phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị (CGT) được các nước phát triển áp dụng trong nhiều thập niên qua nhằm đưa sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp.
Riêng ở Việt Nam, cách tiếp cận này được biết đến và sử dụng rộng rãi từ sau năm 2000.
1688693984846.png

Phương pháp tiếp cận CGT được đề cập bởi nhiều tác giả khác nhau như Kaplinsky (1999), Kaplinsky
và Morris (2001), Porter (1985), Gereffi (1994, 1999), Gereffi G. và J. Humphrey, et al. (2003) và cách tiếp cận liên kết chuỗi giá trị "ValueLinks" của GTZ (2007) - (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Đức). Nếu những sản phẩm có liên quan đến người nghèo thì "Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo" (M4P, 2008) là sự kết hợp tốt với phương pháp tiếp cận CGT trong nghiên cứu và kết nối thị trường các sản phẩm. Hiện tại có nhiều chuyên gia quốc tế đang làm việc tại các tổ chức quốc tế trên thế giới và Việt Nam có liên quan đến việc thực hiện và tư vấn phát triển phương pháp CGT như Michael van den Berg, Marije Boomsma, Ivan Cucco, Luigi Cuna, Nico Janssen, Paule Moustier, Laura Prota, Tim Purcell, Dominic Smith và Siebe Van Wijk (phụ lục 1).

Chi tiết, các bạn tham khảo nội dung phía dưới:

 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom