Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ngày công tiêu chuẩn trong tháng là 26 hay theo thực tế?

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

HrSpring

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
158
Điểm tương tác
59
Offline
Kính gửi: Vụ Lao động Tiền lương – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) đóng tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm – Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng, được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 322043000090 chứng nhận lần đầu ngày 30/6/2008 và thay đổi lần 08 ngày 25/11/2014 được cấp bởi Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, có 100% vốn đầu tư Nhật Bản.
Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, để có thể triển khai thực hiện tốt về các nội dung được quy định trong Thông tư, Công ty chúng tôi gặp phải vướng mắc sau kính mong hướng dẫn giúp. Cụ thể như sau:
Tiền lương tính theo ngày công thực tế: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
“c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.
Æ Công ty chúng tôi ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động (NLĐ) theo mức lương tháng. Chúng tôi đã ban hành Thông báo cho toàn thể NLĐ về việc áp dụng hình thức tính lương cho NLĐ theo ngày công thực tế trong tháng theo như Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (ngày công thực tế các tháng trong năm có nhiều số ngày khác nhau như: 24, 25, 26, 27 công/ tháng).
Tuy nhiên, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì lại quy định “không quá 26 ngày”.
Xin được đơn cử tình huống theo thực tế sẽ phát sinh qua các ví dụ sau:
- Ví dụ 1: Trong tháng 3/2016, tổng số ngày làm việc trong tháng này là 27 ngày tương đương 216 giờ/tháng. Công nhân (CN) A làm việc 2 ngày và nghỉ 25 ngày. Tiền lương của CN A là 4.500.000/tháng. Vậy tiền lương của CN A được tính là:
Cách 1: Tính theo số ngày làm việc - theo tiêu chuẩn 26 ngày 4.500.000/26 x 02 ngày làm việc = 346.154 đồng.
Cách 2: Tính theo số ngày nghỉ trong tháng - theo tiêu chuẩn 26 ngày. 4.500.000 – (4.500.000/26 x 25 ngày nghỉ) = 173.077 đồng.
- Ví dụ 2: Trong tháng 3/2016, tổng số ngày làm việc trong tháng này là 27 ngày tương đương 216 giờ/tháng. Công nhân (CN) A làm việc 26 ngày và nghỉ 01 ngày. Công nhân (CN) B làm việc đủ 27 ngày.
Nếu áp theo tiêu chuẩn 26 ngày, tiền lương của CN A và B là 4.500.000/tháng. Vậy tiền lương của CN A, B được tính là:
Cách 1: CN A: 4.500.000/26 x 26 ngày làm việc = 4.500.000 đồng
CN B: 4.500.000/26 x 27 ngày làm việc = 4.673.077 đồng () ()
=> Công ty phải chi trả cao hơn số tiền đã ký trên hợp đồng lao động 4.500.000đồng/tháng.
Cách 2: CN A: 4.500.000 – (4.500.000/26 x 01 ngày nghỉ) = 4.326.923 đồng
CN B: 4.500.000 – (4.500.000/26 x 0 ngày nghỉ) = 4.500.000 đồng.
Nếu áp dụng theo cách 1 thì Công ty phải chi trả cao hơn thực tế mức tiền lương đã ký hợp đồng lao động với NLĐ; nếu theo cách 2 thì tiền lương của những NLĐ làm không đủ công trong tháng sẽ bị chênh lệch 1 ngày như ví dụ 1 ở trên.
Trong thời gian qua chúng tôi cũng có tìm hiểu một số công văn trả lời của Quý Bộ và theo đó Doanh nghiệp có thể lựa chọn số ngày công trong tháng là 25, 26 hoặc 27 nhưng lại ràng buộc số ngày nghỉ không được chia quá 26 ngày thì lại bất cập như các ví dụ trên.
Vậy kính mong Quý Bộ hướng dẫn giúp chúng tôi cách thực hiện phù hợp với quy định này.
Chân thành cảm ơn và trân trọng.

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Căn cứ quy định trên và đối chiếu với nội dung tại công văn 457/VPCPĐMDN thì công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Tiền lương của người lao động được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp (nếu người lao động làm đủ thời gian trong tháng theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động thì công ty phải trả đủ tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động). Đối với những ngày nghỉ không hưởng lương trong tháng của người lao động, công ty căn cứ vào tiền lương ngày tại quy định trên để trừ tiền lương những ngày nghỉ không hưởng lương của người lao động.

Nguồn: Trang tin tức Bộ Lao động thương binh xã hội
 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom