Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
10,777
Điểm tương tác
85
Offline
Sau đây là Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất và tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bài viết được phân loại theo từng chủ đề nhỏ cho các bạn tiện theo dõi.

Quy định chung

 • Văn bản 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân
  • Luật Thuế thu nhập cá nhân
  • Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân - Law on Personal Income Tax (tiếng Anh)


Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập cá nhân

 • Văn bản 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, gồm các Nghị định sau:
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi Luật thuế TNCN
  • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
  • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 • Văn bản 05/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất các thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật TNCN sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNCN gồm các Thông tư sau:
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Hướng dẫn mới nhất về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có kinh doanh

Quy định về thủ tục hành chính, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Luật quản lý Thuế năm 2019
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 • Quyết định 329/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý đăng ký thuế
 • Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế
 • Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế TTCN
 • Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TTCN
 • Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
 • Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Quy định hướng dẫn thuế TNCN một số đối tượng cụ thể

 • Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân
 • Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN

Năm 2020-2021
 • Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế nhập cá nhân trong năm 2021
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (hiệu lực 01/7/2020)
 • Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (miễn giảm thuế TNDN)
 • Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15
Năm 2016
 • Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 • Quyết định 06/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Quyết định 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
 • Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
Năm 2012 - 2011
 • Nghị quyết 29/2012/QH13 chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
 • Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
 • Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP
 • Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
 • Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP
 • Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 • Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 • Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP

Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể

 • Công văn 615/TCT-TNCN năm 2015 về tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản
 • Công văn 3637/TCT- TNCN vướng mắc về việc tạm chưa khấu trừ thuế TNCN theo Nghị Quyết số 08/2011/QH13
 • Công văn 1499/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

Xử lý vi phạm, tội phạm về thuế thu nhập cá nhân

 • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Hiệu lực 15/12/2020)
 • Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Quy chế 1527/QCPH/TCT-TCCS phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế
 • Bộ Luật hình sự (Mục 2. các tội phạm trong lĩnh vực thuế)
 • Bình luận về Tội Trốn thuế - Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017)
Minh Hùng (Tổng hợp)

Hết hiệu lực: (Cập nhật 11/2021)

 • Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN
 • Nghị Định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thuế TNCN
 • Nghị Định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2008/NĐ-CP
 • Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP
 • Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn Thông tư 84 và Nghị định 100 về Thuế TNCN
 • Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84 về thuế TNCN
 • Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN
 • Thông tư 12/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2009/TT-BTC, Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC về thuế thu nhập cá nhân
 • Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản
 • Thông tư 164/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng
 • Thông tư 42/2009/TT-BTC hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý xổ số và cá nhân thu nhập từ trúng thưởng xổ số
 • Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
 • Thông tư 122/2008/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 123/2008/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an
 • Thông tư 19/2009/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu
 • Thông tư 78/2011/TT-BTC hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
 • Thông tư 176/2009/TT-BTC về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
 • Công văn 655/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập không thường xuyên
 • Công văn 3841/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
 • Công văn 232/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân
 • Công văn 1512/TCT-TNCN về quyết toán, đăng ký thuế thu nhập cá nhân
 • Công văn 244/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân
 • Công văn 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN đối với khoản lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn của Công ty TNHH và thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập
 • Nghị định 98/2007/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2007/NĐ-CP
 • Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 • Thông tư 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 • Thông tư 38/2010/TT-BTC hướng dẫn Quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
 • Thông tư 57/2009/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại VN
 • Thông tư 55/2007/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện Chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường
 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom