Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Liệt kê Khách hàng duy nhất và đếm tổng số ngày mua duy nhất

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

Springo#VN

Springo#vn
Staff member
VIP.1
Tham gia
Bài viết
425
Điểm tương tác
6
Offline
Nhờ mọi người hỗ trợ dùng 1 công thức ra được kết quả, không muốn dùng thêm cột phụ hoặc qua các bước trung gian.
Yêu cầu:
Đếm tổng số khách hàng (tại cột C) có số ngày mua khác nhau (tại cột D) lớn hơn hoặc bằng giá trị tại ô F2 (Kết quả là 2 khách hàng, gồm khách hàng a và khách hàng c)

Giải thích:
Khách hàng a có số ngày mua khác nhau là 2 (gồm ngày 1 và ngày 9; ngày 1 mua 2 lần chỉ tính là 1 ngày)
Khách hàng c có số ngày mua khác nhau là 2 (gồm ngày 5 và ngày 7)
Khách hàng b; d mỗi người chỉ có 1 ngày mua nên không thỏa mãn điều kiện

Cảm ơn mọi người.

Công thức có thể sử dụng:
Liệt kê Khách hàng duy nhất:
PHP:
=INDEX($B$3:$B$9,MATCH(0,COUNTIF($G$2:G2,$B$3:$B$9),0))
Đếm số ngày mua duy nhất:
PHP:
=SUMPRODUCT(($B$3:$B$9=G3)/COUNTIFS($C$3:$C$9,$C$3:$C$9,$B$3:$B$9,$B$3:$B$9))

Kết quả:
1632454104667.png


Chi tiết, các bạn có thể tham khảo file đính kèm.
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
 

Đính kèm

  • hrspring.vn_Liệt kê và đếm tổng số ngày mua duy nhất.xlsm
    11.5 KB · Xem: 2

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom