Kiến thức cơ bản về ISO

Kiến thức cơ bản về ISO ISO 9001:2008

hrspring.tides

Staff member
Administrator
3 Tháng tám 2019
#1
hrspring.tides submitted a new resource:

Kiến thức cơ bản về ISO - Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành

1. ISO 9000 là gì?
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn cơ bản là:
ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu
ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
ISO...
Read more about this resource...
 

Cùng chuyên mục:

Facebook Comment

TRUY CẬP NHANH

HỖ TRỢ NHANH