Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hướng dẫn tạo đường viền trong word 2010, 2016, 2013

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

htcuong2311

HR New Member
Tham gia
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Offline

Tạo đường viền đến trang(Add a border to a page)

Bước 1: Vào Design chọn Page Borders.

gyOMQs72yTTcWLlA2Nm-ROzT3b=w703-h419-no?authuser=0.png


Vào Design chọn Page Borders
Bước 2: Bạn chọn loại(Style) đường viền

uTl5FbUiqiRtwdYXackZCMb2_j=w534-h415-no?authuser=0.png


chọn loại(Style) để tạo đường viền trong word cho trang
Bước 3: Để điều chỉnh khoảng cách giữa đường viền và mép của trang, hãy chọn Options. Thực hiện các thay đổi của bạn và chọn OK.

CttpXGAf5y_lop7NoMOlIlmFM7=w354-h471-no?authuser=0.png


điều chỉnh khoảng cách giữa đường viền và mép của trang và chọn OK.
Bước 4: Chọn OK

BlKtT-xdkiXT6nnp2IzAdPfVEO=w662-h396-no?authuser=0.png


Kết quả tạo đường viền trong word cho trang trong word

Tạo đường viền trong word đến một văn bản

Bước 1: Mở Microsoft Word.

Bước 2: Highlight văn bản bạn muốn viền(border) trong word.

Bước 3: Khi văn bản được tô sáng, hãy bấm tab Home.

Bước 4: Trên tab Home, bấm vào mũi tên xuống ngay biểu tượng border như xem hình bên dưới

ErBBt_j7dwd11hykwEoIxqbUeX=w649-h291-no?authuser=0.png

Bước 5: Chọn loại viền(border) bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn có một viền duy nhất xung quanh văn bản, hãy bấm Outside Borders.

X4fvDiiMwTpXJtCYnaopAp_akv=w199-h430-no?authuser=0.png


Chọn loại đường viền trong word cho văn bản bạn vừa tô đạm(highlight)
Nếu bạn cần nhiều tùy chọn hơn các tùy chọn được hiển thị (ví dụ: bạn muốn tạo viền dày hơn, viền chấm hoặc viền nét), hãy bấm Borders and Shading. Trong cửa sổ Viền(border) mở ra, bạn có thể chọn từ hàng trăm tùy chọn viền(border).
 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom