Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hệ thống Văn bản Pháp Luật Lao động - Tra cứu văn bản Pháp Luật Lao động

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
4,786
Điểm tương tác
83
Offline
Các văn bản dẫn link là các văn bản có thể tra cứu ngay tại web này.

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Ký hiệuNội dung văn bảnNgày ban hànhHiệu lực
HIẾN PHÁP VIỆT NAMHiến Pháp Việt Nam2013
BỘ LUẬTLUẬT LAO ĐỘNG (2012)20122012
Nghị định 05/CPNghị định 05CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động2015
Nghị định 148/CPNghị định Số: 148/2018/NĐ-CP Hà Nội (NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ)201815/12/2018
LUẬT LAO ĐỘNGLuật Lao động (2019)20192021
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘILuật Bảo hiểm xã hội201401/01/2016
LUẬT THUẾ TNCNLuật thuế Thu nhập cá nhân2014
LUẬT VSATLĐLuật Vệ sinh an toàn lao động25/06/201501/7/2016
LUẬT DOANH NGHIỆPLuật Doanh nghiệp2014
LUẬT DÂN SỰ -Luật Dân sự24/11/201501/01/2017
LUẬT BH Y TẾLuật Bảo hiểm Y tế2008
LUẬT PCCCLuật Phòng cháy chữa cháy2001
LUẬT CÔNG ĐOÀNLuật Công đoàn2013
LUẬT THƯƠNG MẠILuật Thương Mại2005
Năm 2013
44/2013/NĐ-CP​
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động01/07/201301/07/2013
01/02/2021 hết hiệu lực
45/2013/NĐ-CP​
Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động01/07/201301/07/2013
01/02/2021 hết hiệu lực
46/2013/NĐ-CP​
Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động01/07/201301/07/2013
01/02/2021 hết hiệu lực
95/2013/NĐ-CP
Số: 88/2015/NĐ-CP​
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 C
10/10/201310/10/2013
25/2013/TT-BLĐTBXH​
Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại05/12/201305/12/2013
27/2013/TT-BLĐTBXH​
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động15/12/201315/12/2013
14/2013/TT-BYT​
Hướng dẫn khám sức khỏe01/07/201301/07/2013
49/2013/NĐ-CP​
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương14/5/20132013
01/02/2021 hết hiệu lực
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH​
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp15/11/201315/11/2013
Số: 65/2013/NĐ-CP​
Sửa đổi bổ sung Luật thuế TNCN27/06/201327/06/2013
41/2013/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công08/05/201301/02/2021 hết hiệu lực
Năm 2014
21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH​
Sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp15/08/201415/08/2014
03/2014/NĐ-CP​
Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm15/03/201415/03/2014
01/02/2021 - Hết hiệu lực
27/2014/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình07/4/201401/02/2021 hết hiệu lực
Năm 2015
61/2015/NĐ-CP​
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm01/09/201501/09/2015
05/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động12/01/201512/01/2015
01/02/2021 hết hiệu lực
85/2015/NĐ-CP​
Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ15/11/201515/11/2015
01/02/2021 hết hiệu lực
88/2015/NĐ-CP​
Sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng25/11/201525/11/2015
47/2015/TT-BLĐTBXH​
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động20152015
54/2015/TT-BLĐTBXH​
HƯỚNG DẪN VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC SẢN XUẤT CÓ TÍNH THỜI VỤ VÀ CÔNG VIỆC GIA CÔNG HÀNG THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG16/12/201516/12/2015
23/2015/TT-BLĐTBXH​
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG23/06/201523/06/2015
Số: 04/2015/TT-BLĐTBXH​
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆPHà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015
Năm 2016
11/2016/NĐ-CP​
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam01/04/201601/04/2016
19/2016/TT-BYT​
Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động15/08/201615/08/2016
44/2016/NĐ-CP​
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động01/07/201601/07/2016
39/2016/NĐ-CP​
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động01/07/201601/07/2016
37/2016/NĐ-CP​
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc01/07/201601/07/2016
Năm 2017
Số 26/2017-Bộ LĐTBXH​
Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn LĐ, BNN bắt buộc20/09/201720/09/2017
23/2017/TT-BLĐTBXH​
Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử02/10/201702/10/2017
104/2017/NĐ-CP​
Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều ban hành ngày 14/9/2017.có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.
Năm 2018
148/2018/NĐ-CP​
Sửa đổi bổ sung ND05/CP/201524/10/201824/10/2018
01/02/2021 hết hiệu lực
43/2018/NĐ-CP​
Quy định BHXH đối với LĐ người nước ngoài15/10/201815/10/2018
121/2018/NĐ-CP​
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương13/09/201813/09/2018
01/02/2021 hết hiệu lực
17/2018/TT-BLĐTBXH​
Quy định tự kiểm tra Pháp luật lao động tại DN​
17/10/201817/10/2018
153/2018/ND-CP​
07/11/201807/11/2018
149/2018/NĐ-CP​
Quy chế dân chủ tại công ty​
07/11/201807/11/2018
01/02/2021 hết hiệu lực
70/2018-QH14​
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2019, điều chỉnh lương cơ sở từ 1390k lên 1490k, hiệu lực 1/7/2019​
09/11/201809/11/2018
146/2018/ND-CP​
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT​
17/10/201817/10/2018
01/2018/TT-VPCP​
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính​
23/11/201823/11/2018
140/2018/ND-CP​
Sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi QLNN của Bộ LĐTBXH
An toàn vê sinh lao động;
LĐ người nước ngoài, sửa đổi bổ sung Nghị định số 11/2016 về LĐ NNN
Bảo hiểm xã hội
08/10/201808/10/2018
01/2018/TT-BLĐTBXH​
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH​
27/02/201827/02/2018
157/2018/NĐ-CP​
Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 (hiệu lực từ 01/01/2019)​
16/11/201816/11/2018
366/BHXH-CNTT​
Bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.​
31/01/201831/01/2018
Năm 2019
29/2019/NĐ-CP​
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động​
05/05/201905/05/2019
01/02/2021 hết hiệu lực
631/VBHN-BLĐTBXH​
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động​
19/02/201919/02/2019
35/2019/TT-BLĐTBXH​
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.​
26/12/201926/12/2019
30 2019 BLĐTBXH​
Hướng dẫn lập DS đối tượng tham gia BHYT của Bộ LĐTBXH​
74/2019/NĐ-CP​
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm​
08/11/201908/11/2019
44/2019/NĐ-CP​
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng​
01/07/201901/07/2019
29/2019/NĐ-CP​
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động​
05/05/201905/05/2019
15/2019/NĐ-CP​
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp​
20/03/201920/03/2019
153/2018/NĐ-CP​
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng​
24/12/201824/12/2018
44/2019/NĐ-CP​
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng​
20/05/201901/07/2019
Năm 2019GENEVA – Ngày 5/7/2019, Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ gia nhập Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể , năm 1949 (Công ước số 98). Hiện đã phê chuẩn 6 trong 8 Công ước Cơ bản của ILO, Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên thứ 167 của ILO và là nước thứ 20 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phê chuẩn Công ước số 98.5/7/20195/7/2019
90/2019/NĐ-CPNghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động15/11/201901/01/2020
45/2019/QH14Bộ luật lao động 2019 - Thi hành năm 202120/11/201901/01/2021
35/2019/TT-BLĐTBXHThông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội30/12/201915/02/2020
Năm 2020
28/2020/NĐ-CP​
01/03/202001/03/2020
954/2020/UBTVQH14​
02/06/202001/07/2020
61/2020/NĐ-CP​
29/05/202015/07/2020
23/VBHN-VPQHVăn bản hợp nhất luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật15/07/202001/01/2021
88/2020/NĐ-CP​
28/07/202015/09/2020
08/2020/BLĐTBXHHướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động15/10/202001/12/2020
06/2020/TT-BLĐTBXHBan hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động20/8/202005/10/2020
10/2020/TT-BLĐTBXHQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về nội dung của Hợp đồng Lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con12 /11/202001/01/2021
09/2020/TT-BLĐTBXHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN12 /11/202001/01/2021
135/2020/ ND- CPQuy định về tuổi nghỉ hưu18/11/202001/01/2021
145/2020/NĐ-CPNghị định 145-CP/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động14/12/202001/02/2021
152/2020/NĐ-CPQUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM30/12/202015/02/2021
151/2020/NĐ-CPBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành30/12/202030/12/2020
Năm 2021
01/2021/NĐ-CPĐăng ký doanh nghiệp04/01/202104/01/2021
627/BYTHướng dẫn thực hiện 1 số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế27/01/202101/01/2021
01/2021/TT-BKHĐT​
16/03/2021​
01/05/2021​
44/2021/NĐ-CP​
31/03/2021​
31/03/2021​
47/2021/NĐ-CP​
Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
01/4/2021​
01/04/2021​
3100/BYT-BHV/v thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19 năm 202120/4/2021
32/2021/TT-BTC​
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần​
17/05/2021​
01/07/2021​
1537/BHXH-CSYTHướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế.2/6/2021
47/2021/TT-BTCQuy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-1924/06/202101/07/2021
62/2021/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 202029/06/202101/07/2021
68/NQ-CPVề một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-1901/7/2021
23/2021/QĐ-TTgQuy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.07/07/2021
06/2021/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.07/7/202101/9/2021
1988/BHXH-TSTV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ08/7/202108/7/2021
777/QĐ-LĐTBXHCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng Quản lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH09/7/202109/7/2021
2645/BHXH-QLTvề việc thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn TP HCM theo quyết định số 23/2021/QĐ – TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng chính phủ12/7/202112/7/2021
3416/QĐ-BYTV/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid - 19 do chủng Vi-rút Corona mới (SARS - COV-2)14/7/202114/7/2021
264/QHLĐTL-TLV/v trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 năm 202115/7/202115/7/2021
3263/BHXH – QLTVề việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid – 19 trên địa bàn TP HN.15/7/2021
969/TTg-KGVXThực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương17/7/202117/7/2021
3462/SGTVT – QLVTVề việc đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh.24/7/202124/7/2021
2468/UBND – VXVề việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần chỉ thị số 16/CT – TTg của Thủ tướng Chính Phủ24/7/202124/7/2021
2431/UBND – ĐT​
Về việc tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ.26/7/202126/7/2021
2434/UBND – KTVề việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách XH29/7/202129/7/2021
1063/CĐ-TTgVề phòng, chống dịch Covid-19 năm 202131/7/202131/7/2021
2222/QĐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch02/8/202102/8/2021
3689/BHXH-QLT​
Về việc đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người tham gia BHYT05/8/202105/8/2021
2475/TLĐVề việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn10/8/2021
26/2021/QĐ-TTgVề danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần12/8/202101/10/2021
80/2021/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa26/8/202115/10/2021

2701/BHXH-TST
Về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin26/8/202126/8/2021
4156/QĐ-BYTVề việc ban hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà28/8/202128/8/2021
12/2021/TT-BYTBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành06/9/202101/11/2021
105/NQ-CPVề hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh dịch COVID1909/9/202109/9/2021
116/NQ-CPVề chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 từ quỹ BH thất nghiệp24/9/202124/9/2021
28/2021/QD-TTgQuy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp01/10/202101/10/2021
3138/BHXH-CSXHXác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg06/10/202106/10/2021
3535/LĐTBXH-VLXác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg11/10/202111/10/2021
128/NQ-CPBan hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch “COVID-19”11/10/202111/10/2021

Còn tiếp.....
 
Last edited:

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
4,786
Điểm tương tác
83
Offline
CHÚ Ý: Các nghị định chấm dứt hiệu lực sau khi Nghị định Số: 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

b) Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

c) Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

d) Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

đ) Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

e) Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

g) Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;

h) Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình;

i) Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

k) Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

3. Các doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến khi giấy phép hết hạn. Các trường hợp gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép thì thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định này.

4. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định này. Người sử dụng lao động là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại Chương V Nghị định này.

5. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do các văn bản pháp luật khác quy định; trường hợp các văn bản pháp luật khác không quy định thì áp dụng các quy định tại Chương VII của Nghị định này.

6. Hòa giải viên lao động được bổ nhiệm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đang trong thời gian bổ nhiệm thi tiếp tục làm hòa giải viên lao động cho đến hết thời hạn được bổ nhiệm, trừ trường hợp thuộc diện miễn nhiệm quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 94 Nghị định này.

7. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.
 

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
4,786
Điểm tương tác
83
Offline
Lưu ý một số văn bản hết hiệu lực thi hành khi thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực
Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

b) Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.

3. Tiền lương làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động, bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư này của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm.
 

Facebook Comment


Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


  • Thẻ
    bộ luật luật doanh nghiệp pháp luật lao động
  • Top Bottom
    Liên hệ
    Chat ngay