Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Giải đáp các vướng mắc liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Câu hỏi: NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP bằng cách nào?

Đối với NLĐ hiện đang tham gia BHTN tại DN, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của NLĐ. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc chi trả chính sách hỗ trợ cho NLĐ qua tài khoản vừa đảm bảo kịp thời, minh bạch đến tận tay NLĐ vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Theo đó, NLĐ đang làm việc tại DN chỉ cần phối hợp để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để doanh nghiệp bổ sung vào danh sách gửi cơ quan BHXH. Với những thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân như số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN của NLĐ cơ quan BHXH sẽ in sẵn ra để DN và NLĐ đối soát.

Một số trường hợp đặc biệt khi NLĐ không thể mở được tài khoản ngân hàng cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua DN. Tuy nhiên, để đảm bảo sự kịp thời, BHXH Việt Nam khuyến nghị NLĐ nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận hỗ trợ được nhanh nhất và chính xác nhất. (Nguồn Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)


Câu hỏi: NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ (không còn làm việc ở doanh nghiệp hoặc đang ở quê) sẽ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 bằng cách nào?

Đối với NLĐ bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ ngày 01/01/2020 đến nay, những NLĐ đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không còn ở DN, đã về các địa phương sẽ được cơ quan BHXH tỉnh/huyện sẵn sàng tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của NLĐ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. (Nguồn Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)


Câu hỏi: Hiện tại, nhiều NLĐ đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” vậy NLĐ có được nhận hỗ trợ không?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116 thì
"Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên"

NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” đồng nghĩa với việc NLĐ vẫn đang hưởng lương và được đóng các loại BHXH trong đó có BHTN. Do đó, những NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30/9/2021 đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ.

Câu hỏi: NLĐ đang nghỉ thai sản có được nhận hỗ trợ không?

Hiện hành, theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động…”

Theo thông báo mới đây của BHXH, thì trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 bao gồm cả NLĐ nghỉ không lương, tạm hoãn, ngừng việc, thai sản, nghỉ ốm.

Như vậy, trường hợp NLĐ đang nghỉ thai sản vẫn có thể nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Câu hỏi: Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Xét trường hợp NLĐ đã nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động), tức hiện không đóng BHTN, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 02 điều kiện:

(1) Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021.

(2) Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Có thể hiểu, ở điều kiện thứ (2) thì NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bao lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn dư ra tháng lẻ chưa nhận trợ cấp, số tháng lẻ này đang được bảo lưu thì NLĐ sẽ đủ điều kiện (2)

Câu hỏi: NLĐ đang nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Nếu NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm của người lao động thường sẽ được tính để hưởng trợ cấp chứ không được bảo lưu.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người lao động được bảo lưu dù đang hưởng trợ cấp được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Với trường hợp này, người lao động có thời gian lẻ chưa đủ 12 tháng hoặc thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vượt quá 12 năm thì số tháng lẻ và thời gian vượt quá đó sẽ được bảo lưu.

Như vậy, người lao động vẫn có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu và hoàn toàn có cơ sở để được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.


Câu hỏi: Nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có bị mất thời gian đã đóng BHTN?

Về nguyên tắc, thời gian đóng BHTN chỉ mất đi khi NLĐ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm 2013. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ ở Nghị quyết 116/NQ-CP là chính sách hỗ trợ độc lập với chính sách hưởng BHTN được quy định ở Luật Việc làm 2013. Do đó, việc NLĐ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu hỏi: NLĐ nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam có được nhận hỗ trợ không?

Theo quy định hiện hành, NLĐ nước ngoài không thuộc trường hợp tham gia BHTN nên không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Câu hỏi: NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Theo đó, chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Qũy BHTN theo Nghị quyết 116. Do đó, nếu NLĐ chấm dứt HĐLĐ đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2.

Câu hỏi: NLĐ Ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ có được nhận hỗ trợ không?

Người lao động ngừng việc do dịch bệnh

Theo hướng dẫn tại Công văn 264/QHLĐTL-TL, NLĐ ngừng việc do ảnh hưởng của Covid-19 thuộc các trường hợp sau thì sẽ được trả lương ngừng việc:

(1) NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(2) NLĐ phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(3) NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(4) NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Theo thông báo mới đây của BHXH, thì trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 bao gồm cả NLĐ nghỉ không lương, tạm hoãn, ngừng việc, thai sản, nghỉ ốm.

Như vậy, trường hợp NLĐ ngừng việc vẫn có thể nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động vì dịch

Khi tạm hoãn HĐLĐ, quyền lợi của người lao động sẽ được quy định tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ thì NLĐ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Và theo thông báo mới đây của BHXH, thì trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 bao gồm cả NLĐ nghỉ không lương, tạm hoãn, ngừng việc, thai sản, nghỉ ốm.

Như vậy, trường hợp NLĐ tạm hoãn HĐLĐ vẫn có thể nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Nguồn: Internet.
 

Facebook Comment


Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


  • Thẻ
    giải đáp các vướng mắc liên quan đến nghị quyết 116/nq-cp và quyết định 28/2021/qđ-ttg
  • Top Bottom
    Liên hệ
    Chat ngay