Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
5,915
Điểm tương tác
84
Offline
Người làm Nghề nhân sự cần có kiến thức sâu rộng về mảng Kế toán và tài chính nha các bạn, đây là bài tham khảo để các bạn tìm hiểu mở rộng thêm kiến thức về tài chính kế toán.

Giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu. Chi phí quản lý cụ thể như thế nào.
 • Doanh nghiệp được tính tối đa bao nhiêu % tỉ giá vốn trên doanh thu?
 • Quy định về chi phí quản lý của doanh nghiệp này chiếm bao nhiêu tỉ lệ % trên doanh thu nghiệp vụ?
 • Chi phí tiền lương chiếm tối đa bao nhiêu % trên doanh thu quy định. Khoản chi này được tính vào chi phí như thế nào hợp lý?
I. Căn cứ pháp lý về tỉ lệ phần trăm giá vốn trên doanh thu

Dựa theo quy định tại điều 9 của TNDN số 32/2013/QH13 có hiêu lực từ 1/1/2014 doanh nghiệp không quy định và áp dụng lại định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu tiêu chí về năng lượng hàng hóa về định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp sẽ không áp dụng hình thức đăng ký định mức tiêu hao vật liệu chính với cơ quan thuế.

Dựa theo quy định ở Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 của TT 78/2014/TT-BTC doanh nghiệp quy định những khoản chi được trừ hay không được trừ theo quy định.

“2.3. Hướng dẫn quy định về các khoản chi phí nguyên vât liệu, chi phí năng lượng và hàng hóa vượt mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

Quy định cụ thể doanh nghiệp sẽ tự xây dựng và quản lý về định mức tiêu hao lại nguyên vật liệu, năng lượng xây dựng về hàng hóa được sử dụng trong mục đích sản xuất kinh doanh. Quy định về những định mức này phải được xây dựng từ đầu kỳ sản xuất để lưu lại tại doanh nghiệp.

– Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

=> Theo quy định trên thì:

– Doanh nghiệp phải tự xây dựng quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

– Định mức phải được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất và lưu tại doanh nghiệp.

– Nếu một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Kể từ ngày 06/08/2015 áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 trở đi

* Căn cứ: Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

*Theo đó:

– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất Nộp cho cơ quan thuế như trước đó, mà Doanh nghiệp tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp.

–Doanh nghiệp tự xây dựng Định mức phù hợp với nhu cầu sản xuất và lưu tại doanh nghiệp, Cung cấp giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.

= > Như vậy NVL định mức là do DN tự xây dựng:

+++ Trước 2015:

– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

– Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phấrn và lưu tại doanh nghiệp.

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn trên doanh thu

Quy định mới nhất về tỉ lệ % giá vốn tính trên doanh thu bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015 như sau:

Quy định về doanh nghiệp không xây dựng về định mức tiêu hao nguyên vật liệu về hàng hóa dịch vụ từ đầu kỳ sản xuất để nộp cho cơ quan thuế trước đó. Theo quy định thì doanh nghiệp sẽ tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh để lưu tại doanh nghiệp.

Quy định về doanh nghiệp xây dựng định mức phù hợp về nhu cầu sản xuất tại doanh nghiệp. Cung cấp về giải trình ngay khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và quyết toán thuế ở doanh nghiệp.

Trường hợp chi phí vượt định mức không được tính chi phí vào những chi phí khác vượt định mức chi phí tiêu hao về nguyên vật liệu, chi phí nguyên, nhiên vật liệu và chi phí về năng lượng của hàng hóa được nhà nước ban hành định mức về chi phí nguyên vật liệu trong xây dựng.

Trường hợp sản phẩm nêu ra giống nhau làm hàng loạt sản phẩm theo kiểu sản xuất đại trà thì doanh nghiệp phải lập định mức chung với một lần nếu có sản phẩm giống nhau theo kiểu sản xuất đại trà thì mức chi phí chung cho 1 lần duy nhất từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất là đủ.

Trường hợp sản phẩm đã thay đổi liên tục về mẫu mã kích thước định dạng sản phẩm có thể lập mỗi lần phát sinh là định mức dự toán hay báo giá phát sinh.

II. Một số cách tính tỉ lệ phần trăm (%) giá vốn trên doanh thu

Trường hợp công ty sản xuất tính giá thành áp dụng với những phương pháp

Quy đinh về phương pháp 01: Lập định mức nguyên vật liệu kết cấu giá thành cho những sản phẩm được sản xuất đồng loạt áp dụng với chi phí quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm

Như vậy, dựa vào căn cứ đơn hàng đối chiếu với bảng tính định mức hàng hóa và xuất kho theo định mức.

Trường hợp 02: Doanh nghiệp tính giá theo đơn hàng

Doanh thu ghi nhận là 200 triệu = >Như vậy doanh thu của doanh nghiệp phải giữ lại mà không phân bổ về lợi nhuận thì tính bằng = 200 triệu x 15%=30 triệu

Chi phí phải phân bổ tại doanh nghiệp khi tính doanh thu - lợi nhuận = 200 triệu – 20 triệu = 180 triệu

Hạch toán về chi phí phân bổ sau khi quyết toán được tính như sau:
 • Chi phí gia công khi tính thuế = Nhân công: nguyên liệu: sản xuất chung = 80%:15%:5%
 • Cách tính chi phí sản xuất = chi phí nhân công : chi phí nguyên liệu: chi phí sản xuất chung = 30%:60%:10%
 • Dịch vụ= chi phí nhân công : chi phí nguyên liệu: chi phí sản xuất chung = 70%:20%:10%
Lưu ý 10% lợi nhuận giữ lại ko phân bổ chi phí được bổ sung bồi đắp bằng chi phí quản lý: lương quản lý ( kế toán, phó giám đốc và chi phí văn phòng phẩm …)

Dựa vào đặc điểm của từng doanh nghiệp sẽ có những cách phân bổ chi phí và tính giá thành phù hợp với những công tác kế toán phù hợp với luật quản lý thuế.

Dựa theo quy định nội bộ của doanh nghiệp phải ghi đúng theo trình độ của doanh nghiệp không được điều chỉnh về chi phí nếu có lãi thì ghi nhận lãi, doanh nghiệp bị lỗ thì ghi nhận lỗ.
Nguồn Internet
 
CÙNG CHUYÊN MỤC

Facebook Comment


Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


 • Thẻ
  giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu
 • Top Bottom
  Liên hệ
  Chat ngay