Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Chuyển đổi dữ liệu ngày tháng trong Excel

Springo#VN

Springo#vn
Staff member
VIP.1
Tham gia
Bài viết
436
Điểm tương tác
6
Offline
Hỗ trợ chuyển dữ liệu ngày tháng xuất từ phần mềm về dạng phù hợp với bảng tính Excel, yêu cầu khá phức tạp và thiết thực với nhiều người nên mình gởi lên cho các bạn có nhu cầu tham khảo.

Thuật toán dựa trên sự khác biệt về chênh lệch của từng thành phần: ngày, tháng và năm. Function nên áp dụng cho dữ liệu gốc xuất từ phần mềm chưa qua chế biến.

1700116557854.png


Thao tác chuyển ngày tháng

Đầu tiên, các bạn cần phải bật tính năng Enable macro trong Excel theo hướng dẫn như sau:

1. Bấm vào tab File (tab trên cùng bên trái trong cửa sổ Excel).
2. Nhấp vào nút Excel Options.
3. Nhấp vào Trust Center trong menu bên trái.
4. Nhấp vào Trust Center Settings trong cửa sổ bên phải.
5. Trong cửa sổ mới mở, nhấp vào Macro Settings trong menu bên trái.
6. Chọn Enable all macros.
7. Nhấn vào OK.
8. Nhấn vào OK một lần nữa.
Tìm kiếm và sao chép nhiều file cùng 1 lúc theo điều kiện

9. Đóng tất cả các ứng dụng Office và khởi động lại Excel.

1/ Mở file ChuyenDoiNgayThangNam #SprinGO.xlsm
2/ Mở file có dữ liệu ngày tháng cần chuyển

3/ Chuyển dữ liệu:
Cách 1: Chọn vùng dữ liệu cần chuyển
Nhấn 3 phím: Ctrl + Shift + U
Chọn ô đầu chứa kết quả trả về
Chọn OK

Cách 2: Nhấn 3 phím: Ctrl + Shift + K
Chọn vùng dữ liệu cần chuyển
Chọn ô đầu chứa kết quả trả về
Chọn OK

Cách 3:
Giả sử vùng dữ liệu ở A2:A100, chọn A2:A100
Bấm Alt+F8, chọn "ChuyenNgayVung"
Chọn OK
Kết quả được trả về ở ô B2:B100 tương ứng

Lưu ý: Dữ liệu ngày tháng phải là dữ liệu gốc, xuất từ phần mềm chưa qua xử lý.

Nếu có vấn đề cần phải hoàn thiện, các bạn góp ý thêm nhé.
 

Đính kèm

  • ChuyenDoiNgayThangNam #SprinGO.xlsm
    39.3 KB · Xem: 22

codevn_fb_comment

Top Bottom