Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Chuỗi Giá Trị Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận

hrspring.tides

Administrator
Staff member
Tham gia
Bài viết
13,016
Điểm tương tác
85
Offline
Chuỗi giá trị mở rộng là một tập hợp những hoạt động do nhiều người khác nhau tham gia thực hiện (Nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà chế biến, công ty, người bán sỉ, người bán lẻ,..) để sản xuất ra một sản phẩm sau đó bán cho người tiêu dùng. Nói cách khác, chuỗi giá trị mở rộng bao gồm:
  • Một chuỗi các quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra
  • Một sự sắp xếp có tổ chức, kết nối và điều phối người sản xuất, nhóm sản xuất, doanh nghiệp và nhà phân phối liên quan đến một sản phẩm cụ thể
  • Một mô hình kinh tế trong đó kết nối việc lựa chọn sản phẩm và công nghệ thích hợp với cách thức tổ chức các tác nhân liên quan để tiếp cận thị trường
1688694459949.png

Chuỗi hàng hóa toàn cầu: "Chuỗi giá trị toàn cầu là toàn bộ quá trình sản xuất hàng hóa, từ nguyên liệu thô cho tới thành phẩm, được thực hiện ở bất cứ nơi nào mà kỹ năng và nguyên liệu cần thiết để sản xuất đều có sẵn tại mức giá cả cạnh tranh cũng như đảm bảo chất lượng thành phẩm" - Định nghĩa của OECD năm 2013. Khung chuỗi hàng hóa toàn cầu (Gary Gereffi - Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries- 1999)
  • Kết hợp một khía cạnh quốc tế rõ ràng vào phân tích
  • Tập trung vào sức mạnh được thực hiện bởi các công ty hàng đầu trong các phân khúc khác nhau của chuỗi hàng hóa, và nó minh họa cách sức mạnh thay đổi theo thời gian
  • Xem sự phối hợp của toàn bộ chuỗi là một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng điều đó đòi hỏi phải sử dụng các mạng như một tài sản chiến lược
  • Xem việc học tập của tổ chức là một trong những cơ chế quan trọng mà các công ty cố gắng để cải thiện hoặc củng cố vị trí của họ trong chuỗi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung liên quan nhé:

 

codevn_fb_comment

Top Bottom