Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Cách sử dụng thì tương lai đơn

 • Thread starter Học tiếng anh - English Grammar
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 0
 • Xem 702
H

Học tiếng anh - English Grammar

Guest
Offline
Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn đối với quyết định mang tính tức thời, để tiên đoán tình huống trong tương lai.
Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn đối với quyết định mang tính tức thời, để tiên đoán tình huống trong tương lai.

Cấu trúc thì tương lai đơn:​

Thì tương lai đơn trong tiếng anh có cấu trúc như sau:
S + will + Verb or S'll + verb
(S + will = S'll)
(S = Subject hay còn gọi là chủ ngữ của câu)
Thể khẳng định của thì tương lai đơn:
Chủ ngữ I, you, he, she, it, we, they có thể dùng được với Will /'ll
S (I, you, he, she, it, we, they, noun) + Will /'ll + verb. Ví dụ:
I think I'll buy a new computer.
I will open the door. Someone is ringing the bell.
Thể nghi vấn của thì tương lai đơn:
Will + S (I, you, he, she, it, we, they, noun) + Verb ?
Ví dụ:
Will you buy a computer?
Will you go to the party?

Thể phủ định của thì tương lai đơn:

S (I, you, he, she, it, we, they, noun) will not / won't + Verb.
(will not = won't)
Examples:
I will not stay at home if I finish the homework.
I won't visit Big Ben if I go to London.

Cách sử dụng thì tương lai đơn.​

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn đối với quyết định mang tính tức thời.(instant decisions).​

Ví dụ: "I've left the door open; I'll close it."

Chúng ta cũng sử dụng thì tương lai đơn để tiên đoán tình huống trong tương lai:​

Ví dụ : "She'll pass the exam. She's hardworking"

Thì tương lai đơn dùng để miêu tả hành động mang tính tự nguyện; Tình huống thường gặp là người nói muốn làm việc gì đó giúp người nghe một cách tự nguyện​

 • I will send you the information when I get it.
 • I will translate the email, so Mr. Smith can read it.
 • Will you help me move this heavy table?
 • Will you make dinner?
 • I will not do your homework for you.
 • I won't do all the housework myself!
 • A: I'm really hungry.
  B: I'll make some sandwiches.
 • A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
  B: I'll get you some coffee.
 • A: The phone is ringing.
  B: I'll get it.
Hoặc sử dụng "will" để đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ hoặc khiếu nại của người khác. Ngoài ra chúng ta cũng dùng "will" khi chúng ta muốn yêu cầu ai đó giúp đỡ mình hoặc tự nguyện làm việc gì đó cho mình.

Tương tự chúng ta có thể dùng "will not" or "won't" khi chúng ta từ chối làm theo yêu cầu của người khác.
.

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn với cấu trúc sau: "I (don't) think...", "I expect...", "I'm sure...", "I wonder...", "probably".​

Example: "It will probably rain tonight" , "I wonder what will happen?

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn với câu điều kiện loại 1. :​

Ví dụ :"If I have enough time, I'll watch the film."

Thì tương lai đơn "Will" được dùng để diễn tả một lời hứa:​ • I will call you when I arrive.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
 • I promise I will not tell him about the surprise party.
 • Don't worry, I'll be careful.
 • I won't tell anyone your secret.


Những điểm Cần ghi nhớ khi sử dụng thì tương lai đơn

1. Chúng ta không sử dụng thì tương lai đơn để nói về ai đó đã lên kế hoạch (Quyết định làm) hoặc đã dự định làm trong tương lai. Thay vào đó chúng ta nên sử dụng thì tương lai tiếp diễn hoặc thì tương lai gần "going to + verb" (Future plan) :
Ann is traveling to New York next week. (NOT, "Ann will travel ")
Are you going to watch television? (NOT "will you watch").
2. Chúng ta có thể sử dụng từ shall thay cho will khi chủ ngữ là I và we:
I shall play football.(Or, I will play ...)
We shall play football. (Or, we will play ...)
3. 'll là dạng rút ngắn của will. chúng ta có thể sử dụng cả hai cách:
I will go to school, or I 'll go to school.
4. Won't là dạng rút ngắn của will not. chúng ta có thể sử dụng cả hai cách
I will not go to the party, or I won't go to the party.
Tác giả: Minh Phú


Tiếp tục đọc...
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
 • cách nói thay thế "I don't know"
 • cách nói thay thế "I don't know"
 • Cách phục vụ khách bằng tiếng anh - Serve your guests
 • Cách đón tiếp khách bằng tiếng anh trong nhà hàng
 • Cách gọi các món cơm trong tiếng anh
 • Last edited by a moderator:

  Facebook Comment


  Nội quy khi thảo luận:

  Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
  ✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
  ✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
  ✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
  ✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
  ✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
  ✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


  Top Bottom