Công ty phá sản chốt sổ như thế nào?

Khánh Linh HR

HR Staff
15 Tháng tám 2019
#1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội một lần.
Bạn đọc Trường Văn Hải hỏi: "Tôi đang cầm sổ bảo hiểm nhưng không chốt được vì phải có giấy tờ của công ty cũ. Nhưng tôi đã nghỉ làm ở công ty cũ từ năm 2019, nay công ty phá sản bán lại cho người khác điều hành. Xin hỏi tôi có thể lấy sổ bảo hiểm của công ty ở đâu?.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:
Căn cứ Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH “Đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bao hiem thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giản quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội”.
Như vậy, áp dụng với trường hợp bạn do công ty cũ của bạn đã phá sản nên để thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, bạn cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty cũ của bạn đặt trụ sở chính đề nghị họ xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn đến thời điểm công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.
 

Facebook Comment

TRUY CẬP NHANH

HỖ TRỢ NHANH