Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Cách thêm watermark trong word

dongtatkhd

HR New Member
Tham gia
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Offline

Thêm watermark trong Word 2013 và 2016

Bước 1: Mở Microsoft Word mới hoặc tài liệu có sẵn.

Bước 2: Trong Ribbon menu, hãy bấm tab Design.

rb4pWKjtXY8GXQyz7c9t1umoCi=w618-h266-no?authuser=0.png


Hãy bấm tab Design
Bước 3: Trong phần Page Background, bấm tùy chọn Watermark.

I99REUM6GMRP-rLVWa_c_kyIlX=w458-h603-no?authuser=0.png


Bấm tùy chọn Watermark trong word
Bước 4: Xuất hiện cửa sổ thả xuống, hãy tìm Watermark bạn muốn thêm và bấm vào Watermark đó.

xuF1UYociuFCs7aCBab0GdYYPJ=w458-h603-no?authuser=0.png


Tìm Watermark bạn muốn thêm và bấm vào Watermark đó
xzJduVCQjwarkBZbnFsGwjDhE7=w417-h524-no?authuser=0.png


Kết quả sau khi chọn Watermark

Nếu bạn muốn tạo mới Watermark(hình mờ), hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Trong cửa sổ thả xuống xuất hiện sau khi bấm vào tùy chọn Watermark trên tab Design, hãy chọn tùy chọn Custom Watermark trong cửa sổ thả xuống.

goyojZynnd-3bU-I86aQq1hk7J=w430-h551-no?authuser=0.png


Chọn Custom Watermark
Bước 2: Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.

Bước 3: Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark(hình mờ), sau đó bấm OK.

Cebeh2BN5ZtZtPL-t48q7l52Xq=w401-h322-no?authuser=0.png


Chọn Select Picture
0UVMVrNHyhOiqsO2hSS7ShYJlH=w698-h440-no?authuser=0.png


Chọn From a file
R95w1REN9ystiMtOA9ae9AnIHQ=w412-h536-no?authuser=0.png


Kết quả sau khi thêm Picture watermark trong word
Bước 4: Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm hình nền mờ văn bản tùy chỉnh.

zceOsHehXdnn9C0YLcE-JD4nQG=w402-h323-no?authuser=0.png


Hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm hình nền mờ văn bản tùy chỉnh
SPFkc6sPXmjEUvGJ-XKJPm_Vb7=w415-h532-no?authuser=0.png


Kết quả sau khi thêm Text watermark trong word

Trong Microsoft Word 2010 và 2007

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Trong Ribbon menu ở đầu cửa sổ chương trình, hãy bấm tab Page Layout.
 3. Bấm tùy chọn Watermark.
 4. Trong cửa sổ thả xuống xuất hiện, hãy tìm hình mờ bạn muốn thêm và bấm vào tùy chọn Watermark đó.

Nếu bạn muốn tạo Watermark mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong cửa sổ thả xuống hãy bấm vào tùy chọn Watermark trên tab Design, hãy chọn tùy chọn Custom Watermark.
 2. Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.
 3. Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark, sau đó bấm OK.
 4. Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm watermark trong word.

Microsoft Word 2003 và các phiên bản trước đó

 1. Mở Microsoft Word
 2. Trong thanh menu ở đầu cửa sổ chương trình, hãy bấm menu Format.
 3. Trong menu Format, bấm Background, sau đó chọn Printed Watermark.
 4. Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.
 5. Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark, sau đó bấm OK.
 6. Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm watermark trong word.
 

Facebook Comment

Top Bottom