Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #2

Trong báo cáo tài chính có rất nhiều chỉ số cần quan tâm, tuy nhiên, dưới đây là một số chỉ số quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính:

Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời
Có 4 chỉ số giúp phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp 1 cách chuẩn xác bao gồm:
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS):
Giúp phản ánh 1 đồng doanh thu thuần đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Giúp thể hiện năng lực tạo ra sản phẩm bán được giá cao hoặc có chi phí thấp của DN.
Tỷ suất lợi nhuận (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần​

2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập. Và giúp đánh giá khả năng đảm bảo mọi đối tác góp vốn của DN.
(ROE) = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân​

3. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư vào tài sản đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Tỷ suất (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân​

4. Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI):
Giúp phản ánh một đồng vốn đầu tư đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất này giúp đánh giá khả năng sinh lời của vốn đầu tư.

ROI = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn kinh doanh bình quân​

Chỉ số phản ánh hệ số thanh toán
Có 5 chỉ số giúp thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm:
1. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:
Phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ nần của doanh nghiệp một cách tổng quát nhất.

Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng giá trị tài sản/ Tổng nợ phải thanh toán​

2. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn:
Phản ánh khả năng thanh toán tạm thời các khoản nợ ngắn hạn dưới 1 năm. Dựa trên tài sản có khả năng chuyển đổi trong thời gian ngắn (thường dưới 1 năm).

Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn​

3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh:
Phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Dựa trên tài sản ngắn hạn đã trừ đi hàng tồn kho.

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn​

4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời:
Phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn dựa trên tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền. Và khoản tiền hiện có của doanh nghiệp.

Hệ số thanh toán tức thời = Tiền và tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn​

5. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay:
Phản ánh khả năng chi trả các khoản lãi vay trong kỳ thông qua khoản lợi nhuận kế toán trước lãi vay và thuế.

Hệ số thanh toán lãi vay = (Lãi vay phải trả + Lợi nhuận trước thuế)/ Lãi vay phải trả
Chỉ số phản ánh khả năng hoạt động
Khi phân tích đánh giá doanh nghiệp qua báo cáo tài chính, có 3 chỉ số quan trọng thường dùng, bao gồm:

1.Vòng quay hàng tồn kho:
Phản ánh được trong 1 kỳ báo cáo, hàng tồn kho quay được mấy vòng. Và giúp đo lường hiệu quả của hoạt động quản trị hàng tồn kho của DN.

2.Vòng quay khoản phải thu:
Phản ánh được tốc độ luân chuyển của các khoản phải thu. Thể hiện được khả năng thu hồi các khoản nợ của doanh nghiệp.

3.Vòng quay vốn lưu động:
Phản ánh bình quân 1 đồng vốn lưu động sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Từ đây giúp đánh giá, đo lường hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Chỉ số phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản
Khi phân tích báo cáo tài chính, có 4 chỉ số phản ánh cần chú ý. Bao gồm:

1. Hệ số nợ:
Phản ánh 1 đồng tài sản đang có bao nhiêu đồng vay nợ. Giúp thể hiện mức độ phụ thuộc tài chính với chủ nợ của doanh nghiệp.

Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản​

2. Hệ số vốn chủ sở hữu:
Phản ánh mức độ phụ thuộc hoặc độc lập tài chính với chủ nợ. Và khả năng tự tài trợ cho hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp đó.

Hệ số vốn chủ sở hữu = Tổng vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn​

3. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu:
Phản ánh 1 đồng vốn chủ sở hữu gồm bao nhiêu đồng vay nợ, thể hiện quy mô DN.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả/ Tổng vốn chủ sở hữu​

4. Cơ cấu tài sản:
Phản ánh tỷ lệ của tài sản ngắn hạn trên tài sản dài hạn của 1 doanh nghiệp.
 

Facebook Comment


Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


  • Thẻ
    báo cáo tài chính cho người làm nhân sự
  • Top Bottom
    Liên hệ
    Chat ngay