Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

7 bước giúp nhân viên mới hội nhập thành công

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tranthithuongthu

HR New Member
Tham gia
Bài viết
7
Điểm tương tác
0
Offline
Step 1: Chuẩn bị sẵn cho nhân viên mới

Giới thiệu cho toàn công ty (hoặc phòng/ban có liên quan) biết nhân viên mới. Thông báo về Vị trí công việc của nhân viên để chuẩn bị những thứ cần thiết theo quy định.

Ghi tên thành viên chịu trách nhiệm thực hiện vào chương trình chào đón/trợ giúp thành viên mới.

>>> Xem thêm: Xây dựng trị nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả

Step 2: Phòng nhân sự làm việc với nhân viên mới


Kiểm lại sổ tay nhân viên.

Yêu cầu nhân viên ký tên xác nhận họ đồng ý về lương & trợ cấp, nghỉ phép/nghỉ ốm và quy định bảo mật, không cạnh tranh với doanh nghiệp mà họ mới vào làm.

Step 3: Giới thiệu về doanh nghiệp

Kiểm lại nhiệm vụ, quan điểm, giá trị và văn hóa của doanh nghiệp.

Check lại mục tiêu của doanh nghiệp trong năm sắp tới.

Kiểm lại cơ cấu của doanh nghiệp và xác định nhân viên mới sẽ thuộc bộ phận nào trong cơ cấu đó.

>>> Xem thêm: Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cần biết

Step 4: Hướng dẫn “đường đi nước bước”


Hướng dẫn cho nhân viên biết khu vực làm việc của họ.

Cấp password để nhân viên vào mạng/email/voicemail …

Hướng dẫn nhân viên tham quan nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng thư giãn …

Step 5: Giới thiệu với đồng nghiệp

Người kèm cặp giới thiệu nhân viên mới với các bạn trong nhóm, các đồng nghiệp trong phòng/ban và các đối tác bên ngoài (nếu có thể).

Quản lý giới thiệu nhân viên mới với các cán bộ quản lý trong phòng/ban.

Step 6: Giới thiệu công việc

Quản lý cùng nhân viên kiểm lại kế hoạch trợ giúp hội nhập.

Nhân viên kiểm lại bản mô tả công việc và ký vào đó.

Quản lý thảo luận với nhân viên về các năng lực

>>> Xem thêm: 05 chức năng của phần mềm quản lý nhân sự hrm

Step 7: Thường xuyên kiểm tra/đánh giá


Theo dõi chặt chẽ năng suất của nhân viên mới trong hai năm đầu tiên kể từ khi họ vào làm.

Đánh giá kết quả hội nhập

Thảo luận và phối hợp lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra nhân viên
 
Last edited by a moderator:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comment

Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay