Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

tìm kiếm đơn giá theo nhiều điều kiện

  1. Springo#VN

    Tìm kiếm đơn giá theo nhiều điều kiện

    Bạn muốn lấy số Imei để tìm ra tên máy và đơn giá, thì bạn phải tự đảm bảo nó là duy nhất: H2=LOOKUP(2,1/FIND(G2,$B$2:$B$100),$A$2:$A$100) I2=LOOKUP(2,1/FIND(G2,$B$2:$B$100),$C$2:$C$100)Enter, fill xuống.
Top Bottom