Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

luật

 1. hrspring.tides

  Đổi sang nơi ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu?

  Đổi sang nơi ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu? (ảnh minh họa) Theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 2020: Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm: nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở...
 2. hrspring.tides

  Phân biệt sự khác nhau giữa Luật - Nghị định - Nghị quyết - Thông tư

  Phân biệt sự khác nhau giữa Luật - Nghị định - Nghị quyết - Thông tư Trong Pháp Luật Việt Nam có rất nhiều loại văn bản khác nhau như Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Thông tư liên tịch, ... Qua bài này, Thế giới Luật sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ ràng về bốn loại văn bản chính là Luật -...
 3. HrSpring

  Luật Thuế Thu nhập cá nhân Số: 15/VBHN-VPQH/2014

  Luật thuế Thu nhập cá nhân cần đọc kèm Thông tư của Bộ tài chính về Thuế TNCN Tải các Thông tư của Bộ tài chính liên quan tại đây VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014...
Top Bottom