Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

cách thêm watermark trong word

  1. D

    Cách thêm watermark trong word

    Thêm watermark trong Word 2013 và 2016 Bước 1: Mở Microsoft Word mới hoặc tài liệu có sẵn. Bước 2: Trong Ribbon menu, hãy bấm tab Design. Hãy bấm tab Design Bước 3: Trong phần Page Background, bấm tùy chọn Watermark. Bấm tùy chọn Watermark trong word Bước 4: Xuất hiện cửa sổ thả xuống...
Top Bottom