Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

các tính huống bảo hiểm xã hôi

  1. hrspring.tides

    Đại dịch COVID 19 Các vấn đề liên quan đến thủ tục BHXH

    Lưu ý đọc từng bài để biết thứ tự các văn bản hướng dẫn thi hành Chapter 1: Công văn Hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ Hưu trí và Tử Tuất trong đại dịch COVID19 Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số...
Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay