Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

852.480 liều vắc-xin đức hỗ trợ về đến việt nam

  1. hrspring.tides

    852.480 liều vắc-xin Đức hỗ trợ về đến Việt Nam

    Việc hỗ trợ vắc-xin này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vắc-xin quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam. Lô hàng được vận chuyển từ sân bay tới kho vắc-xin tiêm chủng quốc gia...
Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay