Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Resources

Tài liệu Nổi bật

Kiểm soát số lượng nhân sự từng ngày, bao nhiêu người đang làm việc, nghỉ off...
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
File Excel quản lý dữ liệu nhân sự tự động hrspring.tides
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
17
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Mẫu hợp đồng khoán việc, giao khoán, thuê khoán mới nhất Springo#VN
Khoán việc là một hình thức khá phổ biến đôi khi ranh giới pháp lý giữa khoán việc/gia công
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
Quản lý THEO DÕI NHẬP XUẤT TỒN VĂN PHÒNG PHẨM QuangHai
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp T
Hướng dẫn bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
File quản lý xuất nhập tồn vật tư T
Nhập, xuất văn phòng phẩm, theo dõi tồn kho liên kết tự động giữa nhập vào - xuất ra
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Người lao động có được thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5? K
Người lao động có được thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5? Tiền thưởng dịp 30/4 và 01/5 năm nay là bao nhiêu?
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu quyết định nghỉ hưu với công chức mới nhất K
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Hướng dẫn theo dõi sức khỏe với F0 điều trị tại nhà? Thuốc điều trị covid-19 tại nhà K
Hướng dẫn theo dõi sức khỏe với F0 điều trị tại nhà theo Quyết định 604/QĐ-BYT năm 2022.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Tổng hợp các trường hợp phân bổ thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN K
Các trường hợp phân bổ thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN theo quy định tại Thông tư 80
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT K
Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Tổng hợp danh mục trạng thái mã số thuế năm 2023 QuangHai
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Các chứng từ thanh toán công tác phí năm 2023 K
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Tổng hợp quy trình giải quyết các chế độ BHXH theo cơ chế một cửa K
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
32
Updated
File Excel tính OT theo Nghị định 145 K
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
Top Bottom