Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Resources

Tài liệu Nổi bật

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN K
Dưới đây là thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu đơn xin phép nghỉ 60 phút/ngày và hưởng nguyên lương năm 2022 H
mẫu đơn xin phép nghỉ 60 phút/ngày với trường hợp lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2022 G
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Mẫu đơn xin phép đi trễ, về sớm khi lao động nữ hành kinh năm 2022 G
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2022 D
  • Nổi bật
Mẫu hợp đồng lao động được soạn căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Mẫu sơ yếu lý năm 2022 D
Tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt về bản thân công chức, các mối quan hệ gia đình và xã hội
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu giấy đi đường và cách ghi giấy đi đường năm 2022 D
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Mẫu phụ lục hợp đồng năm 2022 D
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động và mẫu phụ lục hợp đồng dân sự
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
File Excel Quản lý hợp đồng lao động C
  • Nổi bật
Dễ theo dõi quá trình ký hợp đồng và biến động lương
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
Mẫu thang lương, bảng lương áp dụng từ ngày 01/7/2022 (File Excel) C
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
5
Updated
Tổng hợp 37 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất năm 2022 Springo#VN
Biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp năm 2022
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Hàm tách số và chữ trong chuỗi Springo#VN
Lấy kết quả ra là phần chứa số hoặc phần chứa chữ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
Hàm excel Đếm ngày chủ nhật K
Tính ra trong 1 tháng bất ký có bao nhiêu ngày, và mỗi tháng như thế có bao nhiêu ngày chủ nhật
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Top Bottom