Điều khoản và luật lệ

NỘI QUY DIỄN ĐÀN HRSPRING

Ban quản trị HRSpring không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên. Nội dung bài viết được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng diễn đàn để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ sản phẩm/dịch vụ mà nội dung có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác giống như, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Ban quản trị có quyền xóa, sửa bất kỳ bài viết nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa bài viết sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền xóa hoặc cấm tài khoản nếu vi phạm quy định.

Tất cả nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Góp ý với diễn đàn.

Các quy định này sẽ được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của diễn đàn.