Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

SprinGO - Pháp Luật LĐ - BHXH - Thuế

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh...

hrspring.tides

Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh...

 • 6
 • 0

 • Số hiệu:128/NQ-CPLoại văn bản:Nghị quyết
  Nơi ban hành:Chính phủNgười ký:Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành:11/10/2021Ngày hiệu lực:11/10/2021
  Ngày công báo:Đang cập nhậtSố công báo:Đang cập nhật


 • CHÍNH PHỦ
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 128/NQ-CP​
  Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021


  NGHỊ QUYẾT

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH...​
Tiếp tục…

Công văn Công văn số 3535/LĐTBXH-VL về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo...

hrspring.tides

Công văn Công văn số 3535/LĐTBXH-VL về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo...

 • 11
 • 0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

________​
Số: 3535/LĐTBXH-VL
V/v: Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________​
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trả lời công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của quý Cơ quan về việc nêu tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất...
Tiếp tục…

Công văn Công văn 3138/BHXH-CSXH về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết...

hrspring.tides

Công văn Công văn 3138/BHXH-CSXH về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết...

 • 9
 • 0

 • Số hiệu:3138/BHXH-CSXHLoại văn bản:Công văn
  Nơi ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamNgười ký:Lê Hùng Sơn
  Ngày ban hành:06/10/2021Ngày hiệu lực:06/10/2021


 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3138/BHXH-CSXH
  V/v xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021


  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội​

  Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Lập kế hoạch tài chính 5 năm

 • 28
 • 0
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Mô hình bảng tính lập kế hoạch tài chính này bao gồm 23 bảng tính (bán tự động và tự động).
Bảng tính bán tự động là bảng tính mà người sử dụng phải nhập một phần giả định hoặc dữ liệu. Bảng tính tự động (Tab Colour - màu xanh nhạt) là bảng tính mà người sử dụng không cần phải nhập thêm và / hoặc điều chỉnh bất kỳ số liệu nào.

Các bảng tính bán tự động gồm:
1. Thông tin Công ty
2. Dự báo doanh thu
3. Chi phí lương và chế độ
4. Tài sản cố định
5. Giá vốn hàng bán
6. Chi phí hoạt động
7. Nguồn vốn
8. Vốn lưu động
9. Thu nhập-Chi phí Bất thường
10.Thuế
17. Phân tích Hòa vốn
20. NPV - IRR
Các...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Quy chế tài chính của công ty

 • 24
 • 0

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Mục lục
Điều 1: Các căn cứ pháp lý

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh

Điều 3: Công ty................. và các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Điều 4: Cơ quan quản lý

Điều 5 : Tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán của Công ty

Điều 6: Vốn của Công ty

Điều 7: Nguyên tắc bảo toàn vốn trong việc sử dụng vốn và các quỹ

Điều 8: Điều hoà vốn, điều chuyển tài sản

Điều 9: Huy động vốn

Điều 10: Hoạt động đầu tư và các hình thức đầu tư

Điều 11: Thẩm quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế

Điều 12: Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản

Điều 13: Nhượng bán, thanh lý tài sản

Điều 14: Trích khấu hao TSCĐ

Điều 15 : Đánh giá lại tài sản

Điều 16: Xử lý tổn thất

Điều 17: Quản lý công nợ

Điều 18: Doanh thu - Thu nhập khác

Điều 19: Chi phí Công ty bao gồm :

Điều 20: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Điều 38. Tạm ứng tiền mặt

Điều 39. Quản lý, điều hành tài khoản tiền gửi ngân hàng

Điều 40: Dự án đầu tư

Điều 41: Phê duyêt dự án...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Hệ số tiêu chuẩn của tài chính

 • 14
 • 0
I. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn


Công thức:
1633831899495.png

Hệ số thanh toán ngắn hạn nhằm đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong vòng 12 tháng bằng các tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền trong vòng 12 tháng tới.

• Nếu chỉ số trên 1: An toàn
• Nếu chỉ số dưới 1: Có thể doanh nghiệp đang dùng các khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho các tài sản dài hạn, dẫn đến vốn lưu động ròng âm

2. Hệ số thanh toán nhanh
Công thức :
1633831922186.png


Hệ số thanh toán nhanh sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn cao hơn sơ với hệ số thanh toán ngắn hạn
Nếu hệ số này trên 0,5 lần : an toàn

3. Khả năng thanh toán lãi vay
Công thức :
1633831942645.png


Chỉ số này sẽ đánh giá mức độ lợi nhuận trước khi trả lãi vay đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm
• Nếu chỉ số này <1: doanh nghiệp khả năng bị lỗ
• Nếu chỉ số =2: an toàn

4. Khả năng...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 • 127
 • 0
Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116/NQ-CP (Nghị quyết số 116), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, BHXH Việt Nam hướng dẫn NLĐ, người SDLĐ cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với NLĐ.
BHXH Việt Nam lưu ý tới NLĐ: Theo quy định tại Quyết định số 28, chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH theo hình thức trực tuyến đối với nhóm NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm; không áp dụng cho nhóm NLĐ đang tham gia BHTN (đơn vị SDLĐ quản lý...
Tiếp tục…

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm...

hrspring.tides

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm...

 • 10
 • 0
Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116/NQ-CP (Nghị quyết số 116), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, BHXH Việt Nam hướng dẫn NLĐ, người SDLĐ cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với NLĐ.
BHXH Việt Nam lưu ý tới NLĐ: Theo quy định tại Quyết định số 28, chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH theo hình thức trực tuyến đối với nhóm NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm; không áp dụng cho nhóm NLĐ đang tham gia BHTN (đơn vị SDLĐ quản lý NLĐ sẽ chịu trách...
Tiếp tục…
thaian

Cách kê khai thuế GTGT

 • 9
 • 0

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc hàng tháng; Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp; Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, tháng; Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp.


Các văn bản mới nhất đang áp dụng theo Luật thuế GTGT:

- Luật số 31/2013/QH13.
- Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Thông tư 219/2013/TT- BTC.
- Thông tư 119/2014/TT- BTC.
- Thông tư 151/2014/TT-BTC.
- Thông tư 26/2015/TT-BTC
- Thông tư 173/2016/TT-BTC.
- Thông tư 93/2017/TT-BTC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CẦN CHÚ Ý:

- Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự xác định những vấn đề sau:

- DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp
- DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT và theo tháng hay theo quý.

-> Mỗi phương pháp kê khai sẽ áp dụng Mẫu tờ khai khác nhau, cách...
Tiếp tục…
thaian

Cách nhận biết hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

 • 11
 • 0

1. Thế nào là hóa đơn hợp pháp - Bất hợp pháp:​


1.1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

- Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc:

- Lập khống hóa đơn;
- Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39);
- Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách;
- Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc;
- Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên;
- Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

- Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc...
Tiếp tục…

VIDEO

Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay