Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động làm việc nhiều nơi 2021

hrspring.tides

Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động làm việc nhiều nơi 2021

 • 10
 • 0
Theo điều 21 của Bộ Luật lao động 2019 thì Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại từ 2 công ty trở lên:

1. Đối với bảo hiểm xã hội:
1.1. Đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc:

Theo khoản 1 điều 4 của Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ –BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì:
Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo...
Tiếp tục…

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #2

hrspring.tides

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #2

 • 2
 • 0
Trong báo cáo tài chính có rất nhiều chỉ số cần quan tâm, tuy nhiên, dưới đây là một số chỉ số quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính:

Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời
Có 4 chỉ số giúp phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp 1 cách chuẩn xác bao gồm:
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS):
Giúp phản ánh 1 đồng doanh thu thuần đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Giúp thể hiện năng lực tạo ra sản phẩm bán được giá cao hoặc có chi phí thấp của DN.
Tỷ suất lợi nhuận (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần​

2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập. Và giúp đánh giá khả năng đảm bảo mọi đối tác góp vốn của DN.
(ROE) = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân​

3. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư vào tài sản đem tới bao nhiêu đồng lợi...
Tiếp tục…

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #2

hrspring.tides

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #2

 • 10
 • 0
Trong báo cáo tài chính có rất nhiều chỉ số cần quan tâm, tuy nhiên, dưới đây là một số chỉ số quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính:

Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời
Có 4 chỉ số giúp phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp 1 cách chuẩn xác bao gồm:
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS):
Giúp phản ánh 1 đồng doanh thu thuần đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Giúp thể hiện năng lực tạo ra sản phẩm bán được giá cao hoặc có chi phí thấp của DN.
Tỷ suất lợi nhuận (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần​

2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập. Và giúp đánh giá khả năng đảm bảo mọi đối tác góp vốn của DN.
(ROE) = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân​

3. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA):
Giúp phản ánh một đồng đầu tư vào tài sản đem tới bao nhiêu đồng lợi...
Tiếp tục…

Giải đáp các vướng mắc liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định...

hrspring.tides

Giải đáp các vướng mắc liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định...

 • 17
 • 0
Câu hỏi: NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP bằng cách nào?

Đối với NLĐ hiện đang tham gia BHTN tại DN, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của NLĐ. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc chi trả chính sách hỗ trợ cho NLĐ qua tài khoản vừa đảm bảo kịp thời, minh bạch đến tận tay NLĐ vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Theo đó, NLĐ đang làm việc tại DN chỉ cần phối hợp để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để doanh nghiệp bổ sung vào danh sách gửi cơ quan BHXH. Với những thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân như số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN của NLĐ cơ quan BHXH sẽ in sẵn ra để DN và NLĐ đối...
Tiếp tục…

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #1

hrspring.tides

Báo cáo tài chính cho người làm nhân sự #1

 • 2
 • 0
Báo cáo tài chính là một báo cáo quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Báo cáo không những có ý nghĩa với ban lãnh đạo, kế toán mà nó còn có ý nghĩa với những người làm nhân sự.
Đối với 1 bản báo cáo tài chính, những người làm nhân sự nói riêng, nên tìm hiểu những thông tin gì? Dưới dây là các thông tin trong Báo cáo tài chính người làm nhân sự nên tìm hiểu.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…
Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.
Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:
 • Báo cáo của Ban giám đốc
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán là gì?

Định nghĩa

Bảng...
Tiếp tục…

Sự hợp tác giữa nhân sự và tài chính trong doanh nghiệp

hrspring.tides

Sự hợp tác giữa nhân sự và tài chính trong doanh nghiệp

 • 10
 • 0
Trong một doanh nghiệp, nhân sự và tài chính làm việc cùng nhau và hiểu vai trò của nhau là điều rất quan trọng. Tài chính giúp phân bổ các nguồn lực để hỗ trợ các mục tiêu của doanh nghiệp, duy trì sự cân bằng giữa chi phí và doanh thu. Nhân sự giúp tuyển dụng và thúc đẩy mọi người để đạt được những mục tiêu trong doanh nghiệp. Mặc dù chúng là hai hoạt động khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải có sự hợp tác giữa nhân sự và tài chính trong một doanh nghiệp. Nếu không có điều đó, các bộ phận sẽ khó có thể hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu của doanh nghiệp.
Để hợp tác nhân sự và tài chính hoạt động, một số vấn đề cần được xem xét đó là:
👉
Mục đích của doanh nghiệp là gì, và hai bộ phận này phối hợp với nhau ở nơi (điểm) nào?
👉
Mỗi bộ phận có hiểu những gì bộ phận kia làm không?
[IMG...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Quy trình tạm ứng thanh toán

 • 12
 • 0
Mục đích: Quy trình này quy định thống nhất về chính sách và những thủ tục trong việc yêu cầu tạm ứng và thực hiện việc quyết toán tạm ứng.

Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc yêu cầu tạm ứng và thực hiện việc quyết toán tạm ứng tại văn phòng Công ty.

Các bước hoạt động của quy trình tạm ứng:

STT​
Nội dung​
1​
Khi có nhu cầu tạm ứng, Người Yêu Cầu (Người YC) chuẩn bị Phiếu Đề Nghị Tạm Ứng (ĐNTU) hoặc Tạm Ứng Đi Công Tác (TUCT) làm một liên rồi chuyển cho Trưởng bộ phận ký kiểm tra.
2​
Người YC sẽ nộp ĐNTU (hoặc TUCT) cho Kế toán để kiểm tra và xác nhận số dư tạm ứng tính đến ngày tạm ứng Nếu việc tạm ứng không tuân thủ theo Qui định chung của Công ty, Kế toán sẽ trả lại người YC.
3​
Kế toán sau khi kiểm tra, đồng ý sẽ chuyển...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Quy trình tạm ứng

 • 12
 • 0
Quy trình tạm ứng là một phần trong hệ quy trình về chi tiêu nội bộ. Giúp các nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát các chi phí phát sinh trong công ty, và điều chỉnh nó một cách dễ dàng.

1. MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNH TẠM ỨNG: (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

 • Tăng cường công tác quản lý tiền mặt , quản lý công nợ tạm ứng nhằèm sử dụng tiền vốn đúng mục đích, đúng việc .
 • Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn trong quá trình tự tạm ứng và quyết toán tiền tạm ứng .
 • Lưu trữ chứng từø chặt chẽ và có hệ thống phục vụ cho việc theo dõi , thanh quyết toán đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG : (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? liệt kê tất cả)

Quy trình này chi phối tất cả CBNV trong Công ty, thuộc:

 • Văn phòng
 • Phòng kinh doanh tổng hợp
 • Phòng hành chính
 • Phòng Kế toán
 • Bộ phận kho, Bốc xếp , đống gói , phân...
Tiếp tục…
H

Cách viết một Thủ tục Hiệu quả

 • 20
 • 0

Cách viết một Thủ tục Hiệu quả
Đảm bảo mọi thứ được thực hiện mà không có sai sót

Bạn có muốn phải qua một loạt các thủ tục chỉ để lấy thêm một cây bút hay giấy note? Tất nhiên là không!

Thủ tục – và người anh em họ thân thiết của chúng, chính sách – có thể là một nỗi đau thực sự. Đôi khi, chúng quá chặt chẽ và hạn chế và nhiều, chúng mơ hồ và thiếu chi tiết. Nhưng, nếu đồng nghiệp gọi điện báo ốm và đột ngột bạn chịu trách nhiệm cho việc trả lương đúng hạn, có một văn bản và thủ tục chi tiết sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Nếu làm đúng, thủ tục đem lại tác động quan trọng tới tổ chức. Khi được viết rõ ràng và đúng cách, chúng giúp hệ thống và mọi người làm việc tốt hơn. Nếu nhân viên biết phải làm gì, khi nào làm nó, làm thế nào làm nó và làm thế nào để không phạm sai lầm, bạn có thể bớt thất vọng và tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và công...
Tiếp tục…
H

Giải phóng tiềm năng con người

 • 16
 • 0
Ba thế hệ chuyên nghiên cứu về lý thuyết quản lý đã định nghĩa cách để các tổ chức phát huy tiềm năng con người. Đạt được sự gắn kết thành công đồng nghĩa với việc gỡ bỏ những rào cản ngăn trở người giỏi làm tốt công việc.

Ba thế hệ chuyên nghiên cứu về lý thuyết quản lý đã định nghĩa cách để các tổ chức phát huy tiềm năng con người. Đầu tiên, theo hướng tiếp cận quản lý chức năng, phát triển là nhằm hướng mọi người đi theo những quy trình tiêu chuẩn đã được thiết lập cho từng chức năng.

Theo cách nghĩ này, nhân viên chỉ cần được huấn luyện làm theo đúng các quy trình để có được sự gắn kết và thành công. Hướng tiếp cận thứ hai đối với sự phát triển được hình thành dựa trên mô hình cấp bậc trong tổ chức, mà trong đó việc phát triển tiềm năng là đưa con người lên những cấp bậc cao hơn. Hướng thứ ba nhấn mạnh vào các hệ thống trong tổ chức. Mọi người được huấn luyện quản lý các hệ thống (như tài chính, bán hàng hay điều hành) nhằm đảm bảo họ phối hợp nhịp...
Tiếp tục…

VIDEO

Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay