Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Excel - VBA Nhân sự

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


Hướng dẫn chuyển dữ liệu dòng thành cột có điều kiện

thaian

Hướng dẫn chuyển dữ liệu dòng thành cột có điều kiện

 • 15
 • 0
Anh chị giúp em cách chuyển dữ liệu dòng thành cột có điều kiện ( cứ 4 dòng thì chuyển thành 1 cột ) và chuyển ngược lại như file đính kèm. Em xin cám ơn
Các công thức có thể sử dụng tại ô G4:
PHP:
=INDEX($B$3:$B$24,(ROWS(G2:$G$2)-1)*4+COLUMNS($G$2:G2))
Hoặc:
PHP:
G4=INDEX($B$3:$B$18,4*(ROW($A1)-1)+COLUMNS($A$1:A$1))
Hoặc:
PHP:
G4=OFFSET($B$2,4*(ROW($A1)-1)+COLUMNS($A$1:A$1),)
Copy công thức cho các cột còn lại.

Kết quả:
1632738792705.png

Chi tiết, các bạn có thể tham khảo file đính kèm.
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
Tiếp tục…

Cách tính tổng theo điều kiện mà không cần cột phụ

thaian

Cách tính tổng theo điều kiện mà không cần cột phụ

 • 13
 • 0
Các bác cho em xin công thức tính tổng số lượng mà không cần sử dụng thêm cột phụ với ạ, phần mà em bôi vàng đó ạ
1630824356183.png

Công thức có thể sử dụng:
Mã:
=SUMPRODUCT(IFERROR(VLOOKUP($B$7:$B$13,$B$18:$E$23,4,0)=G19,0)*$D$7:$D$13)

Hàm mảng:
Mã:
=SUM(SUMIF($B$7:$B$13,IF($E$18:$E$23=G19,$B$18:$B$23,""),$D$7:$D$13))
Kết thúc bằng tổ hợp 03 phím đồng thời: ctrl + shift + enter

Kết quả:
1632738147497.png


Chi tiết, các bạn có thể tham khảo file đính kèm.
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
Tiếp tục…

Lọc báo cáo Kết quả công việc theo 04 điều kiện

thaian

Lọc báo cáo Kết quả công việc theo 04 điều kiện

 • 17
 • 0
Em có 2 sheet
Sheet A:
1630666961504.png


và sheet KetQua
1630667238167.png

Cột B,D,Ithì em đã làm công thức rồi đánh dấu x rồi
Mã:
=IF(SUMPRODUCT((A!$B$3:$B$7=$A5)*(A!$D$3:$H$7="x")*(A!$C$3:$C$7>=$B$2)*(A!$C$3:$C$7<=$B$3)*(A!$D$2:$H$2=B$4))>0,"x","")
Nhờ anh chị giúp công thức điền vào sheet KetQua cột E,G,I lấy theo ngày sau cùng. theo như sheet A thì bên sheet Kết quả cột C rỗng , D thì có kết quả: yes lấy theo ngày sau cùng 1/9/2021 còn cột G thì theo ngày 26/8 kết quả là No. (Lấy trong khoảng 25/08/2021 đến 01/09/2021)

Cám ơn,
Thử công thức này trong C5:
Mã:
=IF(B5="","",LOOKUP(2,1/(A!$B$3:$B$7=$A5)/(A!D$3:D$7="x")/(A!$C$3:$C$7>=$B$2)/(A!$C$3:$C$7<=$B$3),A!E$3:E$7))

Hoặc:
PHP:
=IF(B5="x",INDEX(A!E$3:E$10,MAX((A!$B$3:$B$10=$A5)*(A!$C$3:$C$10>=$B$2)*(A!$C$3:$C$10<=$B$3)*(A!D$3:D$10="x")*(ROW(A!$C$3:$C$10)-2))),"")

Chi tiết, các bạn có thể tham khảo file đính kèm.
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc...
Tiếp tục…

Copy và Paste dữ liệu vào vùng đang ẩn

thaian

Copy và Paste dữ liệu vào vùng đang ẩn

 • 14
 • 0
Em có vấn đề khó khăn nhờ anh chị giúp:
TH1: Em muốn copy dữ liệu trong vùng H4:O9 rồi paste sang vùng P14:W21 trong đó vùng P14:W21 có 2 dòng ẩn là dòng 17 và 19 đây là 2 dòng mà em muốn paste dữ liệu bỏ qua

TH2: Em muốn copy dữ liệu trong vùng H4:O9 rồi paste sang vùng P14:Y21 trong đó vùng P14:Y21 có 2 dòng ẩn là 17,19 và 2 cột ẩn là R và T.
Em cảm ơn nhiều!
Code có thể sử dụng:
Mã:
Sub Paste_to_Visible_Rows()
  Dim Nguon    As Range, Dich As Range
  Dim i      As Long, r As Long
  Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon Vung Copy ", Type:=8)
  Set Dich = Application.InputBox(prompt:="Chep Den: (luu y: chi chon 1 o dau tien cua vùng can dán nhé: ", Type:=8)
  For i = 1 To Nguon.Rows.Count
    Do Until Not Dich.Offset(r).Rows.Hidden
      r = r + 1
    Loop
    Nguon.Rows(i).Copy Destination:=Dich.Offset(r)
    r = r + 1
  Next i
End Sub
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để...
Tiếp tục…

Thống kê số lượng tổ Đạt KPI theo từng ngày

thaian

Thống kê số lượng tổ Đạt KPI theo từng ngày

 • 12
 • 0
Có 1 xưởng chế tạo gồm n tổ (n khá lớn). Hàng ngày các tổ tự chấm mức độ hoàn thành theo chỉ tiêu được giao trong ngày là Đạt (đánh dấu X) hay Không đạt (không đánh dấu X) vào các ô tương ứng. Cuối kỳ sản xuất (sau k ngày tùy vào loại thành phẩm), theo nhiều tiêu chí đã được quy định trước, Xưởng trưởng sẽ đánh giá cả tổ là Đạt (tick vào check box) hay Không đạt (không tick vào check box) cho cả kỳ sản xuất.
Cuối kỳ sản xuất, cần thống kê theo từng ngày, mỗi ngày có bao nhiêu tổ được Xưởng trưởng đánh giá là Đạt, nghĩa là mỗi cột cần đếm số chữ X được tô màu có trong cột đó.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn hàm có sẵn trong excel.
Xin chân thành cảm ơn các bạn."

Công thức có thể sử dụng:
PHP:
E18 =SUMPRODUCT(($D$6:$D$16=TRUE)*(E$6:E$16="X"))
...
Tiếp tục…

Lọc danh sách nhân viên theo điều kiện tùy ý

thaian

Lọc danh sách nhân viên theo điều kiện tùy ý

 • 18
 • 0
Nhờ anh chị lọc sheet sang giúp dữ liệu bằng VBA.
1632467756707.png

Do yêu cầu lọc sang sheet và copy sang sheet khác hiển thị một số cột cần thiết thôi.
1632467807161.png
Đầu tiên, các bạn cần phải bật tính năng Enable macro trong Excel theo hướng dẫn như sau:

1. Bấm vào tab File (tab trên cùng bên trái trong cửa sổ Excel).
2. Nhấp vào nút Excel Options.
3. Nhấp vào Trust Center trong menu bên trái.
4. Nhấp vào Trust Center Settings trong cửa sổ bên phải.
5. Trong cửa sổ mới mở, nhấp vào Macro Settings trong menu bên trái.
6. Chọn Enable all macros.
7. Nhấn vào OK.
8. Nhấn vào OK một lần nữa.
index.php

9. Đóng tất cả các ứng dụng Office và khởi động lại Excel.
Tải file đính kèm, tại Sheet "L-BO PHAN", click chọn ở ô C1 và C2 tương ứng...
Tiếp tục…

Tìm kiếm và sao chép nhiều file cùng 1 lúc theo điều kiện

thaian

Tìm kiếm và sao chép nhiều file cùng 1 lúc theo điều kiện

 • 13
 • 0
Ví dụ folder của em có các file và nó có tên file như thế này.
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
- Giờ có người gửi cho em 2 cái tên mà họ cần lấy file.
400071538600020.txt
400071533100030.txt

Cách thông thường của em là search trên foder từng cái tên của 2 cái tên đó rồi cắt file riêng ra.
Giờ em muốn hỏi có cách nào cùng 1 lúc mà có thể tìm ra luôn 2 file đó ra không. ?
Cách 1:
1> Đầu tiên bạn tạo 1 thư mục ở bất kỳ chỗ nào (Desktop chẳng hạn). Tôi giả sử rằng tên thư mục là Temp nha
2> Copy cái file txt chứa danh sách files cần copy cho vào thư mục Temp. Tôi giả định tôi file txt là List.txt
3> Trong thư mục Temp, tạo thêm 1 thư mục có tên là Target. Thư mục...
Tiếp tục…

Liệt kê Khách hàng duy nhất và đếm tổng số ngày mua duy nhất

thaian

Liệt kê Khách hàng duy nhất và đếm tổng số ngày mua duy nhất

 • 12
 • 0
Nhờ mọi người hỗ trợ dùng 1 công thức ra được kết quả, không muốn dùng thêm cột phụ hoặc qua các bước trung gian.
Yêu cầu:
Đếm tổng số khách hàng (tại cột C) có số ngày mua khác nhau (tại cột D) lớn hơn hoặc bằng giá trị tại ô F2 (Kết quả là 2 khách hàng, gồm khách hàng a và khách hàng c)

Giải thích:
Khách hàng a có số ngày mua khác nhau là 2 (gồm ngày 1 và ngày 9; ngày 1 mua 2 lần chỉ tính là 1 ngày)
Khách hàng c có số ngày mua khác nhau là 2 (gồm ngày 5 và ngày 7)
Khách hàng b; d mỗi người chỉ có 1 ngày mua nên không thỏa mãn điều kiện

Cảm ơn mọi người.

Công thức có thể sử dụng:
Liệt kê Khách hàng duy nhất:
PHP:
=INDEX($B$3:$B$9,MATCH(0,COUNTIF($G$2:G2,$B$3:$B$9),0))
Đếm số ngày mua duy nhất:
PHP:
=SUMPRODUCT(($B$3:$B$9=G3)/COUNTIFS($C$3:$C$9,$C$3:$C$9,$B$3:$B$9,$B$3:$B$9))

Kết quả:
1632454104667.png


Chi tiết, các bạn có thể tham khảo file đính kèm.
Nếu...
Tiếp tục…

Tách tên sản phẩm theo mã nhóm

thaian

Tách tên sản phẩm theo mã nhóm

 • 9
 • 0
Bài toán như sau:
1630318578810.png

Kết quả mong muốn:
2630318607958.png

Nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp!
Công thức có thể sử dụng cho trường hợp này:
Mã nhóm:
PHP:
=IFERROR(IF(COUNTIF(A$7:A7,A7)<INDEX(LEN(B$1:B$4)-LEN(SUBSTITUTE(B$1:B$4,",",""))+1,MATCH(A7,A$1:A$4,0)),A7,INDEX(A$1:A$4,MATCH(A7,A$1:A$4,0)+1)),"")
Mã SP:
PHP:
=IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(INDEX(B$2:B$4,MATCH(A8,A$2:A$4,0)),",",REPT(" ",99)),COUNTIF(A$8:A8,A8)*99-98,99)),"")
Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
Tiếp tục…

Tách ký tự và ghép chuỗi có điều kiện

thaian

Tách ký tự và ghép chuỗi có điều kiện

 • 20
 • 0
Các bác giúp em lấy ra ký tự trong chuỗi có điều kiện cố định với.
yêu cầu như file đính kèm
Công thức tại ô D2 có thể sử dụng:
PHP:
D2=IF(ISNUMBER(VALUE(MID(B3,FIND(":",B3)-2,1))),LEFT(B3,FIND(":",B3)-3)&TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B3,":",REPT(" ",10)),10)),LEFT(B3,FIND(":",B3)-2))
Kết quả:
1632219620352.png


Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
Tiếp tục…

VIDEO

Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay